Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Pò Inh, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2010-05-17

Bản đồ đến địa chỉ Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh

Bản đồ đến địa chỉ Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh có tên giao dịch Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh, tên quốc tế Truong PTDT Noi Tru Tra Linh và tên đăng ký là Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Núi . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Pò Inh, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam.