Phòng Giáo dục đào tạo

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2010-05-14

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Giáo dục đào tạo

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Giáo dục đào tạo

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Giáo dục đào tạo có tên giao dịch Phòng Giáo dục đào tạo, tên quốc tế Phong Giao duc dao tao và tên đăng ký là Phòng Giáo dục đào tạo, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Đinh Xuân Cảm . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam.