Phòng Y tế huyện Phục Hoà

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Thị trấn Hoà Thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, , Cao Bằng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2012-04-04

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Y tế huyện Phục Hoà

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Y tế huyện Phục Hoà

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Y tế huyện Phục Hoà, tên quốc tế Phong Y te Phuc Hoa District và tên đăng ký là Phòng Y tế huyện Phục Hoà, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, Cao Bằng, Việt Nam. Điện thoại: