Phòng Y tế

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2011-03-28

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Y tế

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Y tế

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Y tế, tên quốc tế Phong Y te và tên đăng ký là Phòng Y tế, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Thị Thuỷ . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam. Điện thoại: