Trung tâm y tế huyện Trà lĩnh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2010-05-27

Bản đồ đến địa chỉ Trung tâm y tế huyện Trà lĩnh

Bản đồ đến địa chỉ Trung tâm y tế huyện Trà lĩnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm y tế huyện Trà lĩnh, tên quốc tế y te Tra linh District Center và tên đăng ký là Trung tâm y tế huyện Trà lĩnh, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Phạm Văn Hoà . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam.