PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2012-04-04

Bản đồ đến địa chỉ PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH

Bản đồ đến địa chỉ PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH

Giới thiệu doanh nghiệp

PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH, tên quốc tế PHoNG DAN ToC NGUYEN BiNH và tên đăng ký là PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. TRIệU THị CầM . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, Việt Nam. Điện thoại: