Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Trà Lĩnh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2014-08-15

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Trà Lĩnh, tên quốc tế Ban quan ly chuong trinh ChildFund Tra Linh District và tên đăng ký là Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Trà Lĩnh, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nông Văn Đàm . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam.