Bệnh viện da khoa huyện Trà Lĩnh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Pò Inh, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2010-06-01

Bản đồ đến địa chỉ Bệnh viện da khoa huyện Trà Lĩnh

Bản đồ đến địa chỉ Bệnh viện da khoa huyện Trà Lĩnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Bệnh viện da khoa huyện Trà Lĩnh, tên quốc tế Benh vien da khoa Tra Linh District và tên đăng ký là Bệnh viện da khoa huyện Trà Lĩnh, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Ma Thị Tường Vân . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Pò Inh, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam.