Trường THPT Bế Văn Đàn

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: KM3 Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2010-05-19

Bản đồ đến địa chỉ Trường THPT Bế Văn Đàn

Bản đồ đến địa chỉ Trường THPT Bế Văn Đàn

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THPT Bế Văn Đàn, tên quốc tế Be Van Dan High School và tên đăng ký là Trường THPT Bế Văn Đàn, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: KM3 Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam.