Trung tâm giáo dục thường xuyên Trà Lĩnh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2010-05-18

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm giáo dục thường xuyên Trà Lĩnh có tên giao dịch Trung tâm giáo dục thường xuyên Trà Lĩnh, tên quốc tế giao duc thuong xuyen Tra Linh Center và tên đăng ký là Trung tâm giáo dục thường xuyên Trà Lĩnh, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Ma Kim Dung . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam.