Trạm Cấp Nước Bình Long

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: ấp Bình Long xã Song Bình, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 18-08-2003

Ngày hoạt động: 2002-06-04

Giới thiệu doanh nghiệp

Trạm Cấp Nước Bình Long, tên quốc tế Tram Cap Nuoc Binh Long và tên đăng ký là Trạm Cấp Nước Bình Long, đã hoạt động hơn 22 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. ô Thị Xuân Phượng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: ấp Bình Long xã Song Bình, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: