Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Vui

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 17 ấp Bình Khương II, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 06-11-2013

Ngày hoạt động: 2013-11-12

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Vui

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Vui

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Vui, tên quốc tế Hai Vui Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Vui, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Tú . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 17 ấp Bình Khương II, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: