Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Ấp Hưng, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 17-11-2000

Ngày hoạt động: 2000-11-17

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh, tên quốc tế Nguyen Minh Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh, đã hoạt động hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Phượng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Ấp Hưng, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: