Hình của Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:

Công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh

Địa chỉ cty: Ấp Hưng, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam, Huyện Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin