Doanh Nghiệp Tư Nhân Cung Cấp Nước Minh Quân

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Ấp Cửu Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-07-09

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cung Cấp Nước Minh Quân, tên quốc tế Nuoc Minh Quan Supply Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Cung Cấp Nước Minh Quân, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Minh Quân . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Ấp Cửu Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: