Tòa án Nhân Dân Huyện Giang Thành

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 102, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2010-04-05

Bản đồ đến địa chỉ Tòa án Nhân Dân Huyện Giang Thành

Bản đồ đến địa chỉ Tòa án Nhân Dân Huyện Giang Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Tòa án Nhân Dân Huyện Giang Thành, tên quốc tế Toa an Nhan Dan Giang Thanh District và tên đăng ký là Tòa án Nhân Dân Huyện Giang Thành, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc. Giám đốc: Ô/B. Trần Đình Đảng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 102, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: