Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Xã Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2009-11-17

Bản đồ đến địa chỉ Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng

Bản đồ đến địa chỉ Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng, tên quốc tế Cac Construction And Investment Project Management và tên đăng ký là Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc. Giám đốc: Ô/B. Lâm Thanh Tùng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Xã Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: