Đồn Biên Phòng 969 Giang Thành - Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 179 ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2009-12-25

Bản đồ đến địa chỉ Đồn Biên Phòng 969 Giang Thành - Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang

Bản đồ đến địa chỉ Đồn Biên Phòng 969 Giang Thành - Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

Đồn Biên Phòng 969 Giang Thành - Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang, tên quốc tế Don Bien Phong 969 Giang Thanh - Bo Doi Bien Phong Kien Giang và tên đăng ký là Đồn Biên Phòng 969 Giang Thành - Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quốc phòng. Giám đốc: Ô/B. Bùi Thanh Phong . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 179 ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: