Công Ty TNHH Một Thành Viên Aitech Asia

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-09-27

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Aitech Asia

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Aitech Asia

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Aitech Asia có tên giao dịch AITECH ASIA, tên quốc tế Aitech Asia Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Aitech Asia, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xuất bản phần mềm. Với vốn điều lệ 6.800.000.000đ. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: