Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Tầm Nhìn Không Gian

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 385 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-10-16

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Tầm Nhìn Không Gian

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Tầm Nhìn Không Gian

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Tầm Nhìn Không Gian có tên giao dịch VISION SPACE, tên quốc tế Vision Space Technologies and Services Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Tầm Nhìn Không Gian, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Xuất bản phần mềm. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Thanh Nhàn . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 385 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.