Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Health Cheks

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 319 Trần Phú, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-10-16

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Health Cheks

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Health Cheks

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Health Cheks có tên giao dịch HEALTH CHEKS, tên quốc tế Health Cheks Applied Technology Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Health Cheks, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xuất bản phần mềm. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Võ Minh Thành . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 319 Trần Phú, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.