Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Giải Trí Ngọc Vũ Thanh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: A1, khu tập thể hóa chất, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-05-25

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Giải Trí Ngọc Vũ Thanh có tên giao dịch Công Ty TNHH MTV Trò Chơi Giải Trí Ngọc Vũ Thanh, tên quốc tế Ngoc Vu Thanh Entertainment Game Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Giải Trí Ngọc Vũ Thanh, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 100.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Ngọc Vũ Thanh . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: A1, khu tập thể hóa chất, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: