Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Bích Nhẫn

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: KV Tràng Thọ 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2015-08-10

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Bích Nhẫn

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Bích Nhẫn

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Bích Nhẫn, tên quốc tế Bich Nhan Electric Game Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Bích Nhẫn, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Lê Thị Bích Nhẫn . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: KV Tràng Thọ 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: