Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Trò Chơi Nam Tấn Tài

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 248/VM, KV Bình Thường B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2016-12-07

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Trò Chơi Nam Tấn Tài, tên quốc tế Nam Tan Tai Game Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Trò Chơi Nam Tấn Tài, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 100.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thành Đạt . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 248/VM, KV Bình Thường B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác