Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Phát Tài

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Tiểu khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2017-03-17

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Phát Tài

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Phát Tài

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Phát Tài, tên quốc tế Phat Tai Finance Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Phát Tài, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cho thuê tài chính. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Đức Cảnh , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Tiểu khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động cho thuê tài chính
 • Xây dựng nhà các loại
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
 • Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính