Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quang - Th

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Nhà bà Nguyễn Thị Huyền khu 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 29-09-2010

Ngày hoạt động: 2010-10-15

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quang - Th

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quang - Th

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quang - Th có tên giao dịch DNTN HUYềN QUANG - TH, tên quốc tế Huyen Quang - Th Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quang - Th, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cho thuê tài chính. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Huyền . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Huyền khu 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động cho thuê tài chính
  • Bán mô tô, xe máy