Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 2 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ - Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2009-01-09

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội có tên giao dịch Centre ForSocial Research and Development-CSRD, tên quốc tế Social Development Research Center và tên đăng ký là Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Lâm Thị Thu Sửu . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 2 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ - Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam. Điện thoại: