Hình của Lâm Thị Thu Sửu

Lâm Thị Thu Sửu

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:

Công ty:
Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội

Địa chỉ cty: 2 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ - Phước Vĩnh, , Thừa Thiên - Huế
Điện thoại:
Sửa thông tin