Công Ty TNHH Thái Gia Hoàng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 128 Nguyễn Mậu Tài, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Tổng giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-07-23

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thái Gia Hoàng có tên giao dịch THAI GIA HOANG CO.,LTD, tên quốc tế Thai Gia Hoang Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thái Gia Hoàng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn thực phẩm. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Hậu . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 128 Nguyễn Mậu Tài, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam.