Công Ty TNHH Thai Market

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 17, Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-10-08

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thai Market có tên giao dịch THAI MARKET CO., LTD, tên quốc tế Thai Market Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thai Market, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn thực phẩm. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Thái Hoàng , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 17, Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn thực phẩm
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp