Truyền tải và phân phối điện ở Kon Tum

Các công ty Truyền tải và phân phối điện mới ở Kon Tum

Số 06, Đường Đinh Núp, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum

Số nhà 79b, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum

Số 345 Urê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum

Tìm kiếm công ty