Sản xuất các cấu kiện kim loại ở Bắc Ninh

Các công ty Sản xuất các cấu kiện kim loại mới ở Bắc Ninh

Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

Số nhà 53, Đường 17, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh

KCN Quế Võ, Huyện Quế Võ

Thôn Gia Phú, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình

Thôn Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong

Lô H4-1, KCN Quế Võ, Xã Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

(mượn nhà ông Nguyễn Thế Thăng) thôn Đình Cả, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du

Số 686, Đường Minh Khai, Khu phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn

NR Ông Nguyễn Đăng Viết, Thôn Đại Vi, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ

Khu I, Khu đô thị Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong

Thôn Xuân ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

CCN Hạp Lĩnh (TX: Công ty Hùng Cường), Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh

NR: Nguyễn Văn Triển Thôn Hưng Phúc, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn

Lô G11, khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

Lô số 193, 194 khu nhà ở Vu Ninh, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh

Số nhà 68 đường Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh

Khu Phương Vỹ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh

(NR Nguyễn Khắc Cương) Thôn Cao Thọ, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình

Phố Mới, TT Chờ, Huyện Yên Phong

Số 41 Ngõ Quy Chế, phố Minh Khai, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn

Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du

Cụm Công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

(NR: ông Nguyễn Đình Nam), Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn

Lô D - Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Lô CN 07-4, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong

Thôn Nghiêm Xá (NR Nguyễn Thế Chung), Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ

Lô 5, CCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, xã Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn

(NR Nguyễn Văn Thành) thôn Ngô Xã, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong

Thôn Tiêu Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn

Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

Số nhà 427 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh

NR Chu Thế Công, Thôn Hưng Phúc, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn

Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

Thôn Hoà Đình xã Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Lô F, Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơn), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

Số 26 đường Võ Cường 24, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

NR Ông Nguyễn Quang Quyết, Thôn Nghiêm Xá, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ

Số nhà 01, đường 14 Đại Phúc, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh

Khu phố Lễ Xuyên, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn

(NR Nghiêm Xuân Yêm) đường Bình Than, khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh

Thửa số 662, tờ bản đồ số 24, Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh

Số nhà 33L, Bờ mương Chùa Dận, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn

Lô D, Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Tìm kiếm công ty