Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu ở Bắc Ninh

Các công ty Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu mới ở Bắc Ninh

Số 160 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình

Thôn Trác Bút, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong

Số 21, đường 9, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong

Lô CN07-4, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong

Thôn Lớ, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình

Lô CN07-4, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong

Đường Lê Thái Tổ (Thuê của công ty TNHH Dương Tuấn), Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Thôn Lớ (Thuê đất ông Âu Dương Đức), Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình

Tìm kiếm công ty