Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Khu phố 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2014-04-01

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất

Giới thiệu doanh nghiệp

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, tên quốc tế Van phong Dang ky dat dai va Phat trien quy dat và tên đăng ký là Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Trần Minh Đạo . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Việt Nam. Điện thoại: