UBND phường Nhị Mỹ

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2014-04-24

Bản đồ đến địa chỉ UBND phường Nhị Mỹ

Bản đồ đến địa chỉ UBND phường Nhị Mỹ

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND phường Nhị Mỹ, tên quốc tế UBND phuong Nhi My và tên đăng ký là UBND phường Nhị Mỹ, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Bùi Ngọc ẩn . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: