DNTN Nam Anh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: ấp Tân Luông A, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 12-01-2006

Ngày hoạt động: 2007-10-01

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Nam Anh

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Nam Anh

Giới thiệu doanh nghiệp

DNTN Nam Anh, tên quốc tế DNTN Nam Anh và tên đăng ký là DNTN Nam Anh, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. Phan Văn Thiện . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: ấp Tân Luông A, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: