UBND xã Dân Lực

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2009-04-09

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Dân Lực

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Dân Lực

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND xã Dân Lực có tên giao dịch UBND xã Dân Lực, tên quốc tế UBND xa Dan Luc và tên đăng ký là UBND xã Dân Lực, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam.