Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mua Bán Nợ Dat

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Tầng 2 Toàn nhà Đông Á, số 11/A1 Tân Hương, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2017-10-11

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mua Bán Nợ Dat

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mua Bán Nợ Dat

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mua Bán Nợ Dat có tên giao dịch DÁT GRUOP.JSC, tên quốc tế Dat Debts Trading Group Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mua Bán Nợ Dat, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 108.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Ngọc Anh . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Tầng 2 Toàn nhà Đông Á, số 11/A1 Tân Hương, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: