Công Ty TNHH Tài Em Cà Nàng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Bản Phướng, Xã Cà Nàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-07-29

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tài Em Cà Nàng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tài Em Cà Nàng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tài Em Cà Nàng, tên quốc tế Tai Em Ca Nang Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tài Em Cà Nàng, đang hoạt động trong lĩnh vực Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lường Văn Nghiệp . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Bản Phướng, Xã Cà Nàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam.