Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bằng Cả

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Xã Bằng Cả, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2009-10-28

Bản đồ đến địa chỉ Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bằng Cả

Bản đồ đến địa chỉ Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bằng Cả

Giới thiệu doanh nghiệp

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bằng Cả có tên giao dịch Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bằng Cả, tên quốc tế Uy Ban Nhan Dan Xa Bang Ca và tên đăng ký là Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bằng Cả, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Xã Bằng Cả, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, Việt Nam. Điện thoại: