UBND xã Mỹ Lương

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập, Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2012-03-26

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Mỹ Lương

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Mỹ Lương

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND xã Mỹ Lương, tên quốc tế UBND xa My Luong và tên đăng ký là UBND xã Mỹ Lương, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Mạnh Thao . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập, Phú Thọ, Việt Nam. Điện thoại: