Hình của Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: Khu 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quang - Th

Địa chỉ cty: Nhà bà Nguyễn Thị Huyền khu 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
Điện thoại:
Sửa thông tin