Doanh Nghiệp Tư Nhân Cầm Đồ Nhật Linh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Xóm 8, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-01-15

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cầm Đồ Nhật Linh, tên quốc tế Nhat Linh Pawn Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Cầm Đồ Nhật Linh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cấp tín dụng khác. Giám đốc: (Ông) Vũ Văn Tâm . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy