HTX NN Nam Giang

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Nam Giang-Nam Trực-Nam Định, Huyện Nam Trực, Nam Định, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2011-10-31

Giới thiệu doanh nghiệp

HTX NN Nam Giang có tên giao dịch HTX NN Nam Giang, tên quốc tế NN Nam Giang Co-operative và tên đăng ký là HTX NN Nam Giang, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Giám đốc: Ô/B. Vũ Thế Đình . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Nam Giang-Nam Trực-Nam Định, Huyện Nam Trực, Nam Định, Việt Nam.