Mã số thuế Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Kinh Môn

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Cổng nhà máy nhiệt điện, thôn Thái Mông, Xã Phúc Thành B, Huyện Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-01-24

Ngành nghề chính: Thoát nước và xử lý nước thải

Tìm kiếm công ty