Hình của Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Kinh Môn

Địa chỉ cty: Cổng nhà máy nhiệt điện, thôn Thái Mông, Xã Phúc Thành B, Huyện Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam, Huyện Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại:
Sửa thông tin