Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Thế Vinh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 45A Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2021-04-05

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Tìm kiếm công ty