Hình của Phạm Thế Vinh

Phạm Thế Vinh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Giáo Dục Thế Vinh

Địa chỉ cty: 45A Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin