PHòNG TàI CHíNH - Kế HOạCH THị Xã KIếN TườNG

Bản đồ đến địa chỉ PHòNG TàI CHíNH - Kế HOạCH THị Xã KIếN TườNG
MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: ., Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2013-05-19

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Giới thiệu doanh nghiệp

PHòNG TàI CHíNH - Kế HOạCH THị Xã KIếN TườNG có tên giao dịch PHòNG TàI CHíNH - Kế HOạCH THị Xã KIếN TườNG, tên quốc tế PHoNG TaI CHiNH - Ke HOaCH THi Xa KIeN TuoNG, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: ., Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An, Việt Nam.