Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dambol

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 18/29, Đào Duy Từ, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 28-10-2014

Ngày hoạt động: 2014-10-28

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dambol, tên quốc tế Dambol Trading Investment Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dambol, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Với vốn điều lệ 50.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Võ Nhất Thống . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 18/29, Đào Duy Từ, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Điện thoại: